Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Алкализатори Јонизатори на вода

Уреди кои освен што ја филтрираат водата играат и уште поважна функција, а тоа е АЛКАЛИЗИРАЊЕ  на водата. Пиејки ја алкализираната вода Вие го алкализирате и вашето тело, што допринесува во подобро справуввање со многу болести и пореметувања.

Постојат голем број на научни откритија кои ја поврзуваат Алкалната вода со лекувањето на разни болести и нарушувања во организмот.

BP_AW_LV-9000 - Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер LV-9000

Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер, со вграден филтер од активен јаглен и импрегнирано сребро, кој овозможува отстранување на голем дел на нечистотии и антибактериски медиум.. 100% Титаниумски 5 плочи со кои се извршува ефикасна алкализација на водата. 4 Нивоа на алкалност, 1 ниво на фи...

BP_AW_HY-320 - Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер HY-320

Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер, со вграден филтер од активен јаглен и импрегнирано сребро, кој овозможува отстранување на голем дел на нечистотии и антибактериски медиум... 100% Титаниумски 2 плочи со кои се извршува алкализација на водата. 3 Нивоа на алкалност, 1 ниво на филтрирана...

BP_AW_HY-720 - Јонизатор - Алкализатор на вода, за под садопер

Јонизатор - Алкализатор на вода, за под садопер, со елегантна електронска чешма која се монтира на садоперот, вграден филтер од активен јаглен и импрегнирано сребро, кој овозможува отстранување на голем дел на нечистотии и антибактериски медиум.. 100% Титаниумски 4 плочи со кои се извршува алкализац...

Новости

Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Tимот на Б-П ФИЛТРИ на средба со жителите на Аеродром

  По повод Светскиот ден на водата тимот на Б-П филтри ќе оствари средба со жителите на Аеродором...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW 2016

Оваа година Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellne...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси