Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Алкализатори Јонизатори на вода

Уреди кои освен што ја филтрираат водата играат и уште поважна функција, а тоа е АЛКАЛИЗИРАЊЕ  на водата. Пиејки ја алкализираната вода Вие го алкализирате и вашето тело, што допринесува во подобро справуввање со многу болести и пореметувања.

Постојат голем број на научни откритија кои ја поврзуваат Алкалната вода со лекувањето на разни болести и нарушувања во организмот.

BP_AW_LV-9000 - Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер LV-9000

Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер, со вграден филтер од активен јаглен и импрегнирано сребро, кој овозможува отстранување на голем дел на нечистотии и антибактериски медиум.. 100% Титаниумски 5 плочи со кои се извршува ефикасна алкализација на водата. 4 Нивоа на алкалност, 1 ниво на фи...

BP_AW_HY-320 - Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер HY-320

Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер, со вграден филтер од активен јаглен и импрегнирано сребро, кој овозможува отстранување на голем дел на нечистотии и антибактериски медиум... 100% Титаниумски 2 плочи со кои се извршува алкализација на водата. 3 Нивоа на алкалност, 1 ниво на филтрирана...

BP_AW_HY-720 - Јонизатор - Алкализатор на вода, за под садопер

Јонизатор - Алкализатор на вода, за под садопер, со елегантна електронска чешма која се монтира на садоперот, вграден филтер од активен јаглен и импрегнирано сребро, кој овозможува отстранување на голем дел на нечистотии и антибактериски медиум.. 100% Титаниумски 4 плочи со кои се извршува алкализац...

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси