Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Хотели и ресторани

 Актуелните потреби и барања на туризмот и угостителските објекти бараат соодветен квалитетет на вода. Тие имаат потреба и третман и со цел да се искористи поголема количина на вода за да максимално се зголеми работниот век на уредот како и намалување на трошоците за одржување. Атрибутот на нашите уреди и поддршка овозможува 24-часовен работен процес, без страв од итни ситуации. Со нашата напредна технологија овозможуваме да се намали времето за надзор на персоналот, поголема ефикасност и долготрајност при работењето на угостителскиот објект. Кориснички барања се различни, но резултатот мора да биде секогаш ист: квалитетот, сигурноста и ефикасноста!

Ладење - системи за топла вода - греење - Вода за пиење - санитарна вода - кујна - АЛИШТА перална објекти - базен - СПА

Хотелите и рестораните имаат исклучително високи стандарди и барања за постигнување на квалитет и безбедност на вода ..

Новости

Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Новитет - Mi Air Purifier 2 - Прочистувач на воздух

Задоволство ни е да Ве известиме дека Бентен Пан ја проширува својата палета на производи со нешто сосема ново...


Бентен Пан се грижи и за најмладите

Одржан едукативен час на тема Вода, во O.У. Круме Кепески, Кисела Вода. Благодарност до педагогот и учителките...


  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси
  • Забна Ординација - Каракамчев