Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

CWG_SOFT/VAD (двократни системи)

  • Шифра:
  • Бренд:

VAD типот на омекнувачи задоволува континуирана потошувачка на омекната вода, 24 часа дневно. Квалитетот и постојаноста на овој уред гарантира отстранување на сите проблеми со тврдата вода. Неговата најчеста примена е во системите и подрачјата со поголем и континуиран (0-24 часа) капацитет и потрошувачка, како што се: разладни системи, системи за греење, автоматски перални за коли, производни погони (за стакло, обработка надрво, на метали, ...), хотели, апартмани, кампови.

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси