Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

PC-RO105 - Пост јагленов in-line филтер

  • Шифра: 20405
  • Бренд: Ecosoft ltd
  • Цена: 610,00 денари

Пост јагленов in-line филтер со јаглен од коруба од кокос - Петти степен на реверзно осмозните системи

NSF одобрен филтер за подобрување на вкусот на водата. Наменет да отстрани мириси од стоење на водата во резервоарот

капацитет: 5800 литри,

животен век: 1 година

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси