Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Нано Филтрација

Нано филтрацијата е технологија која е во подем во изминатите неколку години. Денес нано филтрацијата најчесто се применува во процесите на третирање на водата за пиење, како што е омекнување, отстранување на боја, како и отстранување на микро загадувања. Во текот на индустрискиот процес, нано филтрацијата се користи за отстранување на специфични компоненти, како што е отстранување на бојата. Со проаѓање на водата низ мембраната се врши сепарација. Таквата техника зачестено се користи за отстранување на органски супстанции, како што се микро полутантни и мултивалентни јони. Мембраните за нано филтрацијата се модерирани за ретенција на унивалентни соли.

Други апликации на нано филтрацијата се:·

- Отстранување на пестициди од подземните води·

- Отстранување на тешки метали од отпадните води·

- Рециркулација на отпадните води во перални·

- Омекнување на водата·

- Отстранување на нитрати

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси