Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

UV Стерилизатори за Домашна Употреба

UV Стерилизатори со помали капацитети кои ги задоволуваат барањата на домаќинствата. UV дезинфекцијата е најчест облик на дезинфекција со различни апликации. Предностите кои UV ги има над конкурентните уреди за дезинфекција се: не го менува нити влошува вкусот, мирисот, бојата, не ја менува pH на водата; не се потребни хемикалии, едноставен е за инсталација и ракување, нема потреба од континуиран надзор, трошоците на работа се многу ниски во споредба со конкурентните уреди

УВ стерилизатор 1 гпм

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 1 галон во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 6W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што се уништени истите, н...

УВ стерилизатор 2 гпм

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 2 галони во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 14W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што се уништени истите,...

УВ стерилизатор 12 гпм

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 12 галони во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 39W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка и звучен аларм за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што се ...

УВ стерилизатор 24 гпм

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 24 галони во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 2х39W, Inox304 куќиште, 2хUV баласти со сигнална сијаличка и звучен аларм за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен шт...

Новости

Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Новитет - Mi Air Purifier 2 - Прочистувач на воздух

Задоволство ни е да Ве известиме дека Бентен Пан ја проширува својата палета на производи со нешто сосема ново...


Бентен Пан се грижи и за најмладите

Одржан едукативен час на тема Вода, во O.У. Круме Кепески, Кисела Вода. Благодарност до педагогот и учителките...


  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси
  • Забна Ординација - Каракамчев