Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Решение против бигор - со јонски омекнувачи

Водата постојано циркулира во природата. Еден дел од површинската вода испарува и се враќа во форма на врнежи. Поради природната содржина на јаглерод диоксид во атмосферата врнежите стануваат слабо кисели, а со тоа и одличен растворувач. Ваквите врнежи растворуваат супстанции од органско и неорганско потекло и во подлабоките слоеви на земјата. При загревање и поминување на водата низ цевководот минералите присутни во водата (соли на калциум и магнезиум) предизвикуваат таложење на каменецот на ѕидовите на цевките, а со тоа и намалување на дијаметарот на цевките, затнување и намалување на преносот на топлина. Тоа е особено штетно за котлите, болјерите, машините за перење, навлажувачи, апарати за кафе и сл. Таложењето на каменец најефикасно може да се спречи со употреба на омекнувачи на вода кои работат на принципот на јонска размена.

Дали се прашувате, каков е ефектот од користење мека вода? Какво влијание има на кожата и косата?

 Погледнете го следново видео.

BP_SOFT/ VAK_10 MINI Автоматски Компактен јонски омекнувач за вода

Компактни системи за јонска измена, односно омекнување на вода. Системите во компактна изведба се употребуваат онаму каде што е потребен циклусен проток на омекната вода.  Овој тип на омекнувач има широка примена, а најмногу се употребуваат во индустриите,  енергетиката, кај мали потрошувачи на во...

BP_SOFT/ VAK_25 MAXI Автоматски Компактен јонски омекнувач за вода

Компактни системи за јонска измена, односно омекнување на вода. Системите во компактна изведба се употребуваат онаму каде што е потребен циклусен проток на омекната вода.   Овој тип на омекнувач има широка примена, а најмногу се употребуваат во индустриите,  енергетиката, кај мали потрошувачи на в...

CWG_SOFT / AMBERSOFT

Уредот е составен од две колони исполнети со високо капацитативна јонска маса со Up-cor регенерациски циклус. Целиот уред и процес потполно се автоматизирани, така што оперативната работа автоматски се подесува според потрошувачката на вода. Новата технологија на уреди за омекнување на водата овозмо...

CWG_SOFT/ VAD_02-0F Автоматски CWG Дуплекс омекнувач за вода

Автоматски CWG Дуплекс омекнувач за вода, за 24 часовно, непрекинато снабдување со омекната вода, комплет со автоматска електронска управувачка глава тип: Pentair Fleck 9100SXT со вграден водомер, сад за солен раствор, усисна гарнитура, интерно поврзан, комплетиран, спремен за употреба.

CWG_SOFT/ VAK_04 - Автоматски компактен јонски омекнувач за вода

Автоматски компактен јонски омекнувач за вода за циклусно снабдување со омекната вода, комплет со автоматска електронска управувачка глава тајмерска или волуметриска со вграден водомер, сад за солен раствор интегриран со самиот омекнувач, усисна гарнитура, интерно поврзан, комплетиран, спремен за уп...

CWG_SOFT/VAD (двократни системи)

VAD типот на омекнувачи задоволува континуирана потошувачка на омекната вода, 24 часа дневно. Квалитетот и постојаноста на овој уред гарантира отстранување на сите проблеми со тврдата вода. Неговата најчеста примена е во системите и подрачјата со поголем и континуиран (0-24 часа) капацитет и потрошу...

CWG_SOFT/VAS (еднократни системи)

VAS типот на омекнувачи ги задоволува сите временски потрошувачки на вода на дневна основа. Ако ни е позната дневната потрошувачка на вода, тогаш сме сигурни дека овој уред ќе произведе доволно омекната вода. Капацитетот на омекнувачот се избира врз основа на потрошувачката на вода на час, за да не ...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси