Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

CWG_SOFT / VAS XL (еднократен систем со голем капацитет)

  • Шифра:
  • Бренд:

Еднократните системи со голем капацитет ги задоволуваат сите временски потрошувачки на вода на дневна основа. Ако ни е позната дневната потрошувачка на вода, тогаш сме сигурни дека овој уред ќе произведе доволно омекната вода.Како и кај останатите еднократни системи капацитетот на омекнувачот се избира врз основа на потрошувачката навода на час, за да не дојде до пробивање или пропуштање на тврдата вода. Нивна најчеста примена е во системите и подрачјата со поголем капацитет и потрошувачка, како што се: енергетски системи, индустрија, хотели, апартмани, кампови, болници.

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси