Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Реверзно Осмозни Системи за Индустрија

Реверзната осмоза е мембрански процес при кој се отстрануваат јони (94-99%) како и материи со органско потекло (100%). Затоа RO се применува кај одсолувањето на морската и соленикава вода, за производство на процесна вода и за останатите процеси каде е потребно да се отстранат сите растворени материи. Процесот на RO се случува при проаѓање на водата низ полупропусна (semi permeable) мембрана, при што осмотскиот притисок предизвикува оставање на солите (концентрат) на едната, а поминување на чистата вода (пермеат) на другата страна.

Реверзно Осмозни Системи за Индустрија

Мембранските сепарациски процеси, особено реверзната осмоза како универзална техника за сепарација, функционирање и концентрирање на органски и неоргански супстанции,  добиваат се поголемо значење и наоѓаат широка примена во хемиското инженерство и  поедини хемиски технологии. За наглата експанзија ...

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси