Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Минерален in-line филтер - Ecosoft

  • Шифра: 20406
  • Бренд: Ecosoft ltd
  • Цена: 1.350,00 денари

Минерален in-line филтер - Додаток или составен филтер на реверзно осмозните системи - Ја збогатува чистата вода со најнеопходните минерали како калциум, магнезиум и врши корекција на pH вредноста. Комбинација на два филтрациски материјали: активен јаглен од коруба од кокос и Calcite овозможува подобрување на вкусот на водата, корегирање на pH вредноста и збогатување со неопходни минерали. 

Бенефити од користење на минералниот филтер:

• Водата е збогатена со минерали неопходни за човековото здравје

• Подобрен вкус благодарение на јагленот од кокосова лушпа

• Едноставна инсталација со брзи конектори

• Куќиштето на филтерот е направено од прехранбена пластика произведена во ЕУ

• Гаранција на производителот - сите филтри се тестирани и одобрени за домашна примена

Одржување
Минерализаторот на Ecosoft за филтри со реверзна осмоза е дизајниран само за посттретман на ладна вода од чешма. За да се добие чиста вода за пиење со апсолутен квалитет, се препорачува да се менува минерализаторот на секои 6 месеци, без оглед на волуменот на водата што се пропушта. 

Технички и оперативни карактеристики
Големина - 2 "x10"
Висина - 270 мм
Максимален надворешен дијаметар - 55 mm
Максимален работен век - 6 месеци.
Работна температура на водата - +3...+43 °C
Тип на поврзување - ¼"


КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА ПО МИНЕРАЛИЗАТОР***
pH - 6,5-7,5
Минерализација - 20-30**** mg/l
Калциум - <10 mg/l
Магнезиум - <1 mg/l
Натриум + Калиум - <5 mg/l
Хидрокарбонати - 10-20 mg/l
Хлориди - <5 mg/l
*** Индикаторите се одредуваат под следниве услови: 20°C температура на влезната вода, составот на влезната вода и параметрите за работа на филтерот одговараат на оние препорачани од производителот, интензитетот на потрошувачката на вода - семејство од три лица. Кога температурата на влезната вода се намалува во зима, содржината на минерали во пречистената вода може да биде помала, а кога температурата се зголемува во лето, таа може да биде поголема.

**** Откако филтерот е неактивен повеќе од еден час, содржината на минерали во првата чаша пречистена вода може да биде поголема од наведените вредности, бидејќи повеќе минерали може да се растворат во овој период. Ова е нормално и не влијае на квалитетот на прочистената вода.

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси