Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Управувачки Глави - Pentair Water - Siata

УПРАВУВАЧКИ ВЕНТИЛИ SIATA,

SIATA вентилите се дизајнирани да се употребуваат во третман на води и нудат широк опсег на примена и можности да се прилагодуваат на потребите на корисниците. Се користат за контрола и управување со процесот на прочистување на вода во индустријата.

Вентилите се според интернационални и домашни стандарди за третман на питка вода, применливи се за сите типови уреди: филтри, омекнувачи и деминерализатори. Направени се од специјален вид на материјал кој не корозира и секој вентил е отпорен на сите киселини и бази кои се употребуваат во третманите на вода.Ќе ви ги претставиме најприменливите модели на вентили и контролери.

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ и ЛОЈАЛНИ КЛИЕНТИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси