Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

CWG_SOFT / VAD XL (двократни системи со голем капацитет)

  • Шифра:
  • Бренд:

Омекнувачи со голем капацитет кои ја задоволуваат континуираната потошувачка на омекната вода, 24 часа дневно. Квалитетот и постојаноста на овој уред гарантира отстранување на сите проблеми со тврдата вода. Негова најчеста примена е во системите и подрачјата со поголеми континуиран (0-24 часот) капацитет и потрошувачка како што се: енергетиката (разладни системи, котларници), индустрија (стакло, обработка на дрво, на метали, ...), хотели, апартмани, кампови, автоматски перални за коли..

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси