Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

ДОЗИР ПУМПИ ЗА ХЛОР И ДРУГИ ХЕМИКАЛИИ

Водата во некои ситуации има потреба од одредени хемикалии за да го добие посакуваното својство и да го даде потребниот ефект.

Во зависност од потребата или намената на самата вода, тоа може да биде на пример, хлор за дезинфицирање на водата, одреден микс на базни хемикалии за зголемување на pH вредноста на водата (потребни за подготовката на водата за парогенератори со поврат на кондензат), хемикалии врзувачи на кислородот ( потребен на котлите за да се спречи корозија во котелот и цевководот, предизвикана од оксидација), како и други хемикалии кои е потребно да се мешаат со водата, но во мали и прецизни концентрации, најдобро и најефикасно се вбризгуваат со помош на дозирни пумпи.

Дозирна Пумпа 10 бари - 4 литри - VCO1004

Микропроцесорски управувана дозирна пумпа за дозирање на мали/средни концентрации на хемикалии, Протокот за дозирање е одреден преку потенциометар за подесување на број на импулси. Kонстантно дозирање со мозност и за делител на импулси (однос 1:10). Kомплет со арматура за всмукување и арматура за ...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси