Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Енергетика

 Технолошките услови за електрани бараат многу висок стандард на квалитет, безбедност и ефикасност на производството. Атрибут на нашите уреди и подшката на нашите корисници овозможува 24-часовен работен процес, без страв од итни ситуации. Со својата високо софистицирана технологија ние постигнуваме намалување на енергетската потрошувачка, поголема енергетска ефикасност, издржливост при работењето на фабриката. Корисничките барања се различни, но резултатот мора да биде ист: квалитетот, сигурноста и ефикасноста!

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ и ЛОЈАЛНИ КЛИЕНТИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси