Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

ДЕФЕРИЗАТОРИ - АВТОМАТСКИ И МАНУЕЛНИ СИСТЕМИ

  • Шифра:
  • Бренд: CWG - Clean Water Group
  • Цена: контактирајте не за цена денари

Отстранувањето на железото, манганот и H2S од водата претставува важна задача во прочистувањето на водата, бидејќи тие може да градат нетопливи хидроксиди кои може да ги загрозат виталните делови насистемот за прочистување. Обично горната граница на содржина на железово водата за пиење е 0.3 mg/l, a на манган 0.05 mg/l. Деферизаторите работат на принцип на оксидација на растопеното двовалентно железои манган во нивниот тровалентен облик кој е нетоплив и сепарабилен. За потребите од формирање на деферизациски уреди користиме различни видови филтрациски медиуми во зависност од карактеристиките на самата вода и желбите на корисникот

- Капацитети на проток од 0,1 - 5 м3/час

- Филтрациски Материјал без потреба од средство за регенерација.

- Автоматско или Мануелно испирање на филтрацискиот материјал од наталоженото железо.

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси