Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Водоснабдување

Технолошките услови за водоснабдување бараат многу висок стандард на квалитет, безбедност и ефикасност при производството на чиста и питка вода. Атрибут на нашите уреди и подршката на нашите корисници овозможува 24-часовен работен процес, без страв од итни ситуации. Со својата високо софистицирана технологија постигнуваме намалена потрошувачка, поголема  ефикасност, издржливост при работењето. Корисничките барања се различни, но резултатот мора да биде ист: квалитетот, сигурноста и ефикасноста!

Филтрација - Третман на вода (физичко-хемиски) - дезинфекција. . .

Снабдувањето со питка вода има потреба од многу високи стандарди и барања за постигнување на квалитетот и безбедноста на водата за пиење.

Новости

Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Новитет - Mi Air Purifier 2 - Прочистувач на воздух

Задоволство ни е да Ве известиме дека Бентен Пан ја проширува својата палета на производи со нешто сосема ново...


Бентен Пан се грижи и за најмладите

Одржан едукативен час на тема Вода, во O.У. Круме Кепески, Кисела Вода. Благодарност до педагогот и учителките...


  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси
  • Забна Ординација - Каракамчев