Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Водоснабдување

Технолошките услови за водоснабдување бараат многу висок стандард на квалитет, безбедност и ефикасност при производството на чиста и питка вода. Атрибут на нашите уреди и подршката на нашите корисници овозможува 24-часовен работен процес, без страв од итни ситуации. Со својата високо софистицирана технологија постигнуваме намалена потрошувачка, поголема  ефикасност, издржливост при работењето. Корисничките барања се различни, но резултатот мора да биде ист: квалитетот, сигурноста и ефикасноста!

Филтрација - Третман на вода (физичко-хемиски) - дезинфекција. . .

Снабдувањето со питка вода има потреба од многу високи стандарди и барања за постигнување на квалитетот и безбедноста на водата за пиење.

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ и ЛОЈАЛНИ КЛИЕНТИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси