Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Декарбонизација

 Во производствената понуда на CWG Групата се наоѓаат и класичните системи за јонска размена, како што се линиите за ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈА И ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА. Водејќи голема грижа за капацитетот на исполнетост науредот со јонски маси, поради потребата за користење на хемикалии при регенерацијата(киселини и бази) внимаваме максимално да ги редуцираме количините на отпадните води од процесот и со тоа да го смалиме загадувањето на околината. Капацитетот на уредите се одредува според стварните и реални потреби на секој корисник.

 

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси