Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Декарбонизација

 Во производствената понуда на CWG Групата се наоѓаат и класичните системи за јонска размена, како што се линиите за ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈА И ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА. Водејќи голема грижа за капацитетот на исполнетост науредот со јонски маси, поради потребата за користење на хемикалии при регенерацијата(киселини и бази) внимаваме максимално да ги редуцираме количините на отпадните води од процесот и со тоа да го смалиме загадувањето на околината. Капацитетот на уредите се одредува според стварните и реални потреби на секој корисник.

 

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси