Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Блогови

Анаеробен биолошки третман на отпадни води и ѓубрива

Свртете ги отпадни води и / или отпад на електрична енергија. Системите за анаеробни третмани се базираат на биолошки процес кој се управува и контролира под анаеробни услови, кои ефикасно ги третираат хемикалиите, додека произведуваат биогас и многу малку биомаса (без кислород). Експертите за анаеробни третмани на Nijhuis имаат огромно искуство и знаење за правилно избирање, проектирање, градење...

прочитај повеќе

Системи за аеробен биолошки третман на отпадна вода

Извадете ги растворените материјали од отпадни води. Аеробните системи за третман се базираат на биолошки процес кој се управува и контролира под аеробни услови (со аерација), кој ефикасно ги третира COD, BOD и VSS во вода, јаглерод диоксид и нова биомаса. Експертите за аеробни третмани на Nijhuis имаат огромно искуство и знаење за правилно избирање, проектирање, градење и управување со аеробни п...

прочитај повеќе

Дезинфекција на ладната вода

Дезинфекција без хемикалииЛадна вода без легионела Nijhuis Ozone Solutions разви уникатна и иновативна технологија за отстранување на легионела од отворени системи за ладење. Со посебен метод на растворање и инјектирање на озон во ладната вода , се постигнува целосна дезинфекција. Поради моќната оксидација на озонот, сите живи организми веднаш се убиваат и оксидираат. Овој процес се одвива без д...

прочитај повеќе

Третман на отпадот и отпадните води во Индустријата - Живина, Преработка на Месо и Земјоделство

Комплетни Решенија за Прочистување на Отпадни Води, Производство на Биогас и Производство на Ѓубрива.    При спроведувањето механизација за одржлива живина на Nijhuis, преработка на месо и земјоделски растенија, сите видови на ресурси може да се обноват од отпадни води и ѓубриво, како што се: биогориво, животинска маст, ѓубрива, енергија, топлина и чиста вода, за да се исполнат барањата и станда...

прочитај повеќе

Третирање на отпадните води од прехранбената индустрија

Храна, пијалаци и млечни производиВодата е критичен ресурс на пазарот за храна и пијалаци, каде што се повеќе барањата за заштита на животната средина доведоа до нови технологии и работни практики за да создадат поодржлив начин за работа на фабриките за храна и пијалаци.    Предизвиците на пазарот за храна и пијалаци обично се однесуваат на: - намалување на внесот на водата од бунари или општ...

прочитај повеќе

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси