Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Решенија за третман на отпадна вода

Бентен Пан започна соработка со една од водечките компании за третман на отпадна вода Nijhuis со што го збогати своето портфолио за понуда на уште едно решение за да ги задоволи потребите во повеќето индустрии.

Nijhuis е компанија која егзистира повеќе од 100 години ширум 120 земји во светот. Во своите редови има 230 вработени и повеќе од 50 партнери и агенти. За да одговори на барањата на 2400 референци Nijhuis нуди прилагодени решенија кон денешните предизвици во светски ранг - отпадна вода и нејзин третман.

 

Од локални па се до мултинационални компании Nijhuis нуди know-how во третманот на отпадните води во следниве индустрии:

1. Храна и пијалоци - ресторани, пекари, кетеринг, месна индустија (преработка на бело и црвено месо), зеленчук, процес на изработка на чипс, сокови, кафе и други пијалоци

2. Општински канализации - индустриски зони, градски водоводи, заштита од поплави, болници и медицински центри

3. Други индустрии - козметика, фамација, хемиска индустрија, метална индустрија, текстил, градежништво 

                            

 

                                                 

      

Nijhuis има искуство и експертиза потребни за да обезбеди рентабилно и дизајнирано решение на најпроблематичните локации. Секоја индустија се третира засебно почнувајќи од системски па се до оперативни и логистички понуди.

Нивната цел е единствена :

                                                                  " Претвори ја Oтпадната Вода во Профит"

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси