Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Решенија за одстранување на бактерии

Поврзаноста меѓу користење на чиста вода и здравјето е позната уште од античко време. Со развој на науката докажана е поврзаноста помеѓу причинителите на многу болести од присуството на одредени микроорганизми во водата. Од 1900 година започнува широка примена на хлорирање на питката вода со цел да се спречи ширењето на болестите и да се зголеми квалитетот на водата.  Дезинфекцијата на вода подразбира уништување на патогени микроорганизми и може да се врши по хемиски и физички пат. Средствата за дезинфекција исто така ги отстрануваат и органските загадувања кои им служат како храна или како заштита на микроорганизмите. Средствата за дезинфекција освен уништување на микроорганизмите мора да имаат и остаток кој обезбедува да водата и после дезинфекција биде сигурна. Најчести хемиски средства кои се користат за дезинфекција се: хлор, хлор диоксид, озон и водороден пероксид. Физичката дезинфекција најчесто подрзабира дезинфекција со УВ светлина. Меѓу другите системи кои ефикасно ги отстрануваат бактериите и микроогранизмите се и мембранските технологии за прочистување на водата, како Ултрафилтрација, Нано Филтрација и Реверзна Осмоза.

 

BP105M - Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер

Основен модел Петостепен Реверзно Осмозен Систем со минерален филтер - за под садопер - филтрација 0,0001 микрон - Реверзна Осмоза е најефикасната метода на филтрација во денешницата. 5 фази на прочистување на водата вклучително и минерализацијаоколу 7,9 L вода за пиење на часEcosoft мембрански ел...

FS201-S - Озонатор

Озонатор - уред кој произведува озон. Со вградена пумпа и тајмер за автоматско исклучување. Црево и распрскувачи на озонот кои може да се постават во вода и да вршат озонирање на водата.-озонот отстранува: вируси, бактерии, лоши миризби, до 3000 пати посилен оксиданс од хлорот, без нуспродукти од де...

ГАСЕН ХЛОР

Веќе десетици години наназад, гасниот хлор е доминантна хемикалија за дезинфекција на водата за пиење. Како финансиски најисплатлив дезинфициенс се испорачува во гасовита или течна состојба спакуван во цилиндри или контејнери. Вакумските дозатори на гас V10k, како и останатите модели, освен својата ...

Системи за Ултра филтрација на вода (UF)

Системите се идеални за брзо прочистување и отстранување на честички, бактерии, вируси и други загадувачи од водата. Предности CWG_OSMO / UF - ултрафилтрацискиот уред против класичните конвенционални методи за филтрирање е тоа што нивниот сопствен систем обезбедува висок квалитет на филтрација, дур...

УВ стерилизатор 1 гпм - 1 gpm

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 1 галон во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 6W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што се уништени истите, н...

ХЛОР ДИОКСИД

При дезинфекција на водата за пиење како алтернатива на гасниот хлор, најчесто се употребува хлор диоксидот. Хлор диоксидот е силен дезинфициенс и е извонреден при отстранување на мирисот од водата. Хемикалијата има значително повисок оксидациски потенцијал од хлорот и може да ги уништи органските с...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси