Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Мембранска Филтрација

Мембранската филтрација се одвива преку т.н. мембрани низ кои водата поминува при процесот на прочистување. Постојат повеќе видови на мембранска филтрација, како и повеќе режими на работа. Мембранската филтрација има примена во индустијата, водоводите и домаќинствата.

Нано Филтрација

Нано филтрацијата е технологија која е во подем во изминатите неколку години. Денес нано филтрацијата најчесто се применува во процесите на третирање на водата за пиење, како што е омекнување, отстранување на боја, како и отстранување на микро загадувања. Во текот на индустрискиот процес, нано филтр...

Реверзно Осмозни Системи за Индустрија

Реверзната осмоза е мембрански процес при кој се отстрануваат јони (94-99%) како и материи со органско потекло (100%). Затоа RO се применува кај одсолувањето на морската и соленикава вода, за производство на процесна вода и за останатите процеси каде е потребно да се отстранат сите растворени матери...

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси