Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

BP105 - Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер

 • Шифра: шифра 20101
 • Бренд: Ecosoft ltd
 • Цена: 15.800,00 денари

Основен модел Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер - филтрација 0,0001 микрон -

Реверзна Осмоза е најефикасната метода на филтрација во денешницата.

Реверзно Осмозен Систем 5 степен, комплет со приклучни делови, црева, чешмичка и резервоар. Производ од Ecosoft ltd.

Отстранува: хлор, бигор, азбест, ураниум, хром, олово, бакар, арсен, жива и други тешки загадувачи.

 • Предфилтри: седиментен 5 микронски, GAC, 1 микронски
 • РО мембрана –капацитет 50гпд / 189 литри/ден
 • Ecosoft membrane - material from DOW Filmtec made in USA
 • Post Carbon филтер за полирање на вкусот на водата по резервоарот
 • Притисочен прекинувач со еднонасочен вентил на пермеат
 • Резервоар за чиста вода цца. 6Л, волумен 8Л

Влезен притисок: минимум 2.5 бари
Работен притисок: 3-6 бари

 • Р.О мембрана 189 литри/ден
 • Работен притисок: 3 - 6 бари
 • димензии (cm) 37 (L) x 45(H) x 14 (W) - систем
 • (cm) 28 (L) x 28(W) x 35 (H)- резервоар
 • тежина: 8 kg - систем; 4 kg- резервоар

 

седиментен 10“ - 1 микронски филтер

10“ - 1 микронски седиментен променлив филтер - Трет степен на реверзно осмозните системи отстранува песок, кал, прашина и други механички честици до 1 микрони

GAC-RO105 - Зрнест активен јагленов филтер

Зрнест активен јагленов филтер со јаглен од коруба од кокос - Втор степен на реверзно осмозните системи отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии кои може трајно да ја оштетат мембраната

PC-RO105 - Пост јагленов in-line филтер

Пост јагленов in-line филтер со јаглен од коруба од кокос - Петти степен на реверзно осмозните системи NSF одобрен филтер за подобрување на вкусот на водата. Наменет да отстрани мириси од стоење на водата во резервоарот

TFC Реверзно осмозна мембрана - 50gpd

TFC-50 Реверзно осмозна мембрана Ecosoft - Четврт и најважен степен на реверзно осмозните системи молекуларно отстранува бигор, олово, бакар, азбест, жива, нитрити, нитрати, ураниум, 85-99,9% од сите растворени загадувачи метали, бактерии, вируси... 

седиментен 10“ - 5 микронски филтер

10“ - 5 микронски седиментен променлив филтер - Прв степен на реверзно осмозните системи отстранува песок, кал и други механички честици до 5 микрони

MINER-RO105 - Минерален in-line филтер - Ecosoft

Минерален in-line филтер - Додаток или како шестти степен на реверзно осмозните системи - Ја збогатува чистата вода со најнеопходните минерали како калциум, магнезиум и врши корекција на pH вредноста

Mini-TDS - Mini TDS Мерач

Mini TDS Мерач за проверка на чистота на водата преку мерење концентрација на Вкупно Расворени Загадувачи во водата

TDS Мерач за проверка на чистота на водата

TDS Мерач за проверка на чистота на водата преку мерење концентрација на Вкупно Расворени Загадувачи во водата. Вградена функција за автоматска температурна компензација, мерење на температура, Ауто исклучувачка функција, за заштеда на батериите...

Пумпа за Р.О систем - Комплет

Комплет пумпа со притисочен прекинувач за висок притисок , за низок притисок и трансформатор. Сместена во заштитна кутија. Обезбедува доволен притисок за работа на основните модели на Реверзно Оссмозни системи. Надградба за места со слаб притисок, каде не се извршува ефикасно процесот на реверзна ос...

УВ стерилизатор 1 гпм - 1 gpm

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 1 галон во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 6W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што се уништени истите, н...

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


 • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
 • Комплекс Македонско Село - Нерези
 • Вивакс - Вива Сокови
 • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
 • Авицена Лабораторија Тетово
 • Van Hool - Фабрика за Автобуси