Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

BP-SOFT/VAS_хх-RX92 Автоматски Симплеx омекнувачи за вода

  • Шифра:
  • Бренд:
  • Цена: контактирај те не за цена денари

Симплекс BP-SOFT/VAS_xx-RX92 системи за јонска измена, односно омекнување на вода.

Системите во симплекс изведба се употребуваат онаму каде што е потребен циклусен проток на омекната вода. 

 Овој тип на омекнувачи имаат широка примена, а најмногу се употребуваат во индустриите,  енергетиката, кај средни потрошувачи на вода, како предтретман или основен третман на водата.

 Симплекс SOFT/VAS системите се состојат од притисочна боца исполнета со јонска маса, во која се врши јонската размена (омекнување на водата) сад за солен раство со усисна гарнитура, од каде системот се снабдува со солен раствор за ефикасна регенерација.

 Регенерацијата кај ваквите системи е со можност на одбирање еден од трите варијанти  (тајмерски, волуметриски одложено или волуметриски моментално), а се во зависност од примената и потребите на клиентот.

 Капацитетите на овој модел се движат во распон од 3 па се до 7 m3/h.

- номинален проток: 3000 - 7000 Литри/час ( во зависност од моделот)
- работен притисок: (2-6) бари
- маx. статички притисок: 10 бари
- циклусен капацитет : 150 - 560 м3 x оdH
- контролер: RX-92A/DVS - Електронски Волуметриски
- сад за сол од 125 / 200 лит ( во зависност од моделот) комплет со заштитна цевка и усисна гарнитура
- влез/излез 1"
- одвод 1/2"

Таблетирана сол за јонски омекнувачи

Таблетираната сол, директно влијае на работата на јонскиот омекнувач. изборот на квалитетна таблетирана сол треба да е од големо значење за корисниците на јонски омекнувачи. Неквалитетната сол може да ја намали ефикасноста на јонскиот омекнувач и да доведе до скратување на неговиот век на траење. ...

10" kukiste BigBlue NPT 1" - 10" BigBlue Куќиште за филтер со приклучок на 1" или 3/4“ цевка

10" BigBlue Куќиште за филтер со приклучок на 1" или 3/4“ цевка ПРИМЕНА: како филтер со голем проток, самостоен или во комбинација со други, филтер за куќи, и местa каде има потреба од поголема количина на вода

20" kukiste BigBlue NPT 1" - 20" BigBlue Куќиште за филтер со приклучок на 1"

20" BigBlue Куќиште за филтер со приклучок на 1", комплет со држач за на ѕид и клуч за отварање. ПРИМЕНА: како филтер со голем проток, самостоен или во комбинација со други, филтер за куќи, и места каде има потреба од поголема количина на вода

BP105M - Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер

Основен модел Петостепен Реверзно Осмозен Систем со минерален филтер - за под садопер - филтрација 0,0001 микрон - Реверзна Осмоза е најефикасната метода на филтрација во денешницата. 5 фази на прочистување на водата вклучително и минерализацијаоколу 7,9 L вода за пиење на часEcosoft мембрански ел...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси