ВАШ ПАРТНЕР ЗА БЕЗБЕДЕН И БЕЗГРИЖЕН ЖИВОТ

Jablotron во Македонија

Европскиот бренд за интелигентни Алармни Системи во Македонија. Тимови на Бентен-Пан, на почетокот на 2019г. ја поминаа обуката за инсталирање на напредните безбедносни решенија на Jablotron.

Во месец Мај 2019 , Jablotron, беше официјално претставен на Македонскиот пазар, преку презентација и прослава во х. Порта во Скопје. Компаниите Паневски и Синови од Куманово иБентен-Пан од Скопје се официјалните застапници на Европскиот бренд од Чешка, за напредни алармни системи Jablotron.

За повеќе информации за производите на Jablotron, кликнете на следниот линк