ВАШ ПАРТНЕР ЗА БЕЗБЕДЕН И БЕЗГРИЖЕН ЖИВОТ

Референци

ХОТЕЛ GOLD DE LUXE - СКОПЈЕ

Инсталација, одржување и надградба на системи за техничко обезбедување 

- Систем за Видео Надзор,

- Систем за Детекција и Дојава на Пожар,

- S.O.S - Хотелски Систем

- LAN - Мрежна Инсталација

СОКО - ГОРИЦА - ФАБРИКА ЗА СОКОВИ

Инсталација, одржување и надградба на системи за техничко обезбедување во Двата погони за производство и во Канцеларискиот простор

- Систем за Видео Надзор,

-  Алармен систем,...

ПРОМЕС

Инсталацаија на системи за видео надзор во повеќе месарници ширум Републиката. 

ПРОМЕС - Бисер
ПРОМЕС - нас. Ѓорче Петров 1
ПРОМЕС - нас. Аеродром
ПРОМЕС - Таела центар
ПРОМЕС - нас. Ѓорче Петров 2
ПРОМЕС - нас. Ченто
ПРОМЕС - Струмица
ПРОМЕС - Охрид
ПРОМЕС - Штип

МИ-ДА МОТОРС

Сервис и надградба на системи за техничко обезбедување во Салонот за Коли и Сервисот во Визбегово

- Систем за Видео Надзор,

- Систем за Детекција и Дојава на Пожар

ВИНАРИЈА СКОВИН

Надградба и проширување на постоечкиот систем за

- Видео Надзор,

со сервис и промена на опремата во нова генерација.

ДЕТСКА КЛИНИКА КОЗЛЕ - СКОПЈЕ

Инсталација на системи за

- Електрика, Трафостаници, Агрегати,

- Телефонија,

- ЛАН мрежа,

- Повик на Сестра,

- Системи за ред на чекање,

- Видео Надзор,

- Контрола на Пристап,

- Автоматика на влезна капија со мотор за лизгачка капија,

- Автоматски Рампи, ...