ВАШ ПАРТНЕР ЗА БЕЗБЕДЕН И БЕЗГРИЖЕН ЖИВОТ

БЕЗБЕДНОСТ ВО ВАШИОТ ДОМ

Во време на ултрабрз напредок на технологијата, молскавични промени на глобално ниво, Бентен-Пан, со своите активности, се гледа како достојна алка во синџирот на набавка на производите. Позициониран како снабдувач кој се базира пред се на темелните вредности во животот.

Чесност, Професионалност, Љубезност.

Со концепт на континуирано учење и надградување се повеќе го обезбедуваме нашето достојно место до вистинските клиенти, за кои сме нешто повеќе, од обични снабдувачи.

Бентен-Пан, ДОО Скопје е компанија која егзистира од април 2005 год, успешно се шири на Македонскиот пазар и кај клиентите остава впечаток на задоволство, доверба и сигурност за понатамошна соработка во секој од нејзините сектори.

Трите главни сектори на компанијата се:

 - Инсталација, Трговија, Сервис и Одржување на , Системи за Техничко Обезбедување - Б-П аларм
 - Инсталација, Трговија, Сервис и Одржување на , Електрични инсталации за големи корисници 
 - Инсталација, Трговија, Сервис и Одржување на Системи за Третман на Вода - Б-П Филтри