ВАШ ПАРТНЕР ЗА БЕЗБЕДЕН И БЕЗГРИЖЕН ЖИВОТ

B-P Alarm - Избор за Решенија и Изведба

Бентен-Пан, д.о.о. со своето долгогодишно искуство, тим и референци, слободно и достоинствено е во состојба да понуди разновидни решенија, за Техничко Обезбедување, Електрични инсталации, TAU Мотори за Врати, Pilomat Stoperi.

Во прилог се листа на сертификати и одобренија со кои Бентен-Пан, ја докажува својата способност и ги исполнува условите за работа согласно законските норми во Р:М.