Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Решенија за одстранување на хлорот од водата

Водата во јавниот водоснабдителен систем законски мора во себе да содржи 0,2-0,5 мг/литар активен слободен (резидуален) хлор. Овој резидуален хлор се бара од причина да водата секундарно (од изворот, до клиентот) не се загади микробиолошки. Од таа гледна точка хлорот е корисен, бидејќи заради голем број дефекти, приклучоци, ископи голем е и ризикот од секундарна микробиолошка контаминација на водата, на патот до своите конзументи.

Од друга страна хлорот не е отров кој ги уништува само штетните бактерии.  Тој нема систем на селекција,  па со самото тоа претставува и опасност за оние кои го конзумираат. Го скратува векот на апаратите, опремата и влијае на здравјето на луѓето.  

Има голем број на студии кои го поврзуваат хлорот и неговите нуспродукти со сериозни нарушувања на здравјето кај луѓето кои внесуваат во своето тело хлорирана вода, наспроти оние кои користат вода без хлор.

Од таа причина, доколку сте еден од конзументите кои водата ја добивате од јавен водоснабдителен систем хлорот е корисен до вашиот дом, меѓутоа за да пиете чиста вода без хлор, потребно е водата да помине низ соодветни филтри и хлорот да биде отстранет. Со тој мал потег сте направиле голема работа за вашето здравје. 

BP_AW_LV-9000 - Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер LV-9000

Јонизатор - Алкализатор на вода, за над садопер, со вграден филтер од активен јаглен и импрегнирано сребро, кој овозможува отстранување на голем дел на нечистотии и антибактериски медиум.. 100% Титаниумски 5 плочи со кои се извршува ефикасна алкализација на водата. 4 Нивоа на алкалност, 1 ниво на фи...

BP105 - Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер

Основен модел Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер - филтрација 0,0001 микрон - Реверзна Осмоза е најефикасната метода на филтрација во денешницата. Реверзно Осмозен Систем 5 степен, комплет со приклучни делови, црева, чешмичка и резервоар. Производ од Ecosoft ltd. DOW Filmtecmembrane...

PPCT-30 - Филтер за над садопер

Филтер за над садопер, се поврзува директно на чешмата- отстранува: хлор, песок, кал, вкусови, мириси и други штетни хемикалии...

ДЕХЛОТИНАТОРИ-ФИЛТРИ СО АКТИВЕН ЈАГЛЕН

Филтрите со активен јаглен работат на принцип на апсорпција која како фаза од преработката може да се вклучи по потреба во секоја линија за преработка. Апсорбентот е активен јаглен во гранулирана форма кој можеда отстрани 75-95% од присутните органски материи во водата. Поради присуството на органск...

Филтер за туширање - PPSF1

Филтер за туширање - отстранува: хлор,хлороформ, вкусови, мириси и други штетни хемикалии за кожата и косата

Новости

Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Новитет - Mi Air Purifier 2 - Прочистувач на воздух

Задоволство ни е да Ве известиме дека Бентен Пан ја проширува својата палета на производи со нешто сосема ново...


Бентен Пан се грижи и за најмладите

Одржан едукативен час на тема Вода, во O.У. Круме Кепески, Кисела Вода. Благодарност до педагогот и учителките...


  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси
  • Забна Ординација - Каракамчев