Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Мерачи - Тестери

TDS тестери, pH тестери, ORP тестери, dH Тестери ...

Мерачи и китови за проверка на разни параметри од водата. Мерење на Вкупно растворени загадувачи (TDS), Мерачи за проверка на базно-киселинското ниво на водата (pH тестер), Мерач за проверка на Оксидациско-Редукцискиот Потенцијал на водата (ORP), Кит за мерење на вкупната тврдина на водата (dH), тест китови за хлор, ...

TDS-Liquatec - TDS Мерач за проверка на чистота на водата

TDS Мерач за проверка на чистота на водата преку мерење концентрација на Вкупно Расворени Загадувачи во водата. Вградена функција за автоматска температурна компензација, мерење на температура, Ауто исклучувачка функција, за заштеда на батериите...

ECT-TDS - Electronic Color Tester

 Уред за правење електролиза паралелно во две чаши. Овозможува визуелна споредба на обична вода и вода прочистена преку реверзно осмозен систем.

Mini-TDS - Mini TDS Мерач

Mini TDS Мерач за проверка на чистота на водата преку мерење концентрација на Вкупно Расворени Загадувачи во водата

pH meter (pH 600) - pH Мерач

pH Мерач за проверка на киселинското ниво на водата

pH meter (pH pen) - pH Мерач

pH Мерач за проверка на киселинското ниво на водата - Водоотпорен Class IP 67 Class IP 67

ORP Tester - ORP Мерач

ORP Мерач за проверка на оксидачиско редукциски потенцијал на водата. Водоотпорен во класа IP 67

Новости

Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Tимот на Б-П ФИЛТРИ на средба со жителите на Аеродром

  По повод Светскиот ден на водата тимот на Б-П филтри ќе оствари средба со жителите на Аеродором...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW 2016

Оваа година Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellne...


  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси
  • Забна Ординација - Каракамчев