Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Диспензери со вградени филтри

Диспензери за топла, ладна  и амбиентална температура на водата - овде со вградени филтри.

Водата се филтрира на самото место за користење, со што се овозможува подобар квалитет на водата, свежа вода во секое време, заштитена од надворешни влијанија, како во диспензерите со галони на врвот.

Идеални за заштеда на места каде водата се користи во поголема количина.

Широк избор на видови на филтри кои би се вградиле. Можност за надоградба на филтрите, во секое време.

Обезбеден сервис и резервни делови...

Диспензер за топла и ладна вода WINIX Stand Alone W6D

Диспензер за Топла и Ладна Вода, Самостоечки со вградени Филтри WINIX. Наменет да се приклучи после системот за филтрирања или самостојно да ја филтрира водата. Ја лади и грее водата. Заштитен механизам на линијата за топла вода, кој оневозможува несакано протекување на врела вода, од страна на деца...

Новости

Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Новитет - Mi Air Purifier 2 - Прочистувач на воздух

Задоволство ни е да Ве известиме дека Бентен Пан ја проширува својата палета на производи со нешто сосема ново...


Бентен Пан се грижи и за најмладите

Одржан едукативен час на тема Вода, во O.У. Круме Кепески, Кисела Вода. Благодарност до педагогот и учителките...


  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси
  • Забна Ординација - Каракамчев